Loading posts...
มิตรแท้ฯ รับโล่ที่ระลึกจาก ผู้ว่าฯ กรุงเทพฯ งาน Diwali Festival @Little India Bangkok

มิตรแท้ฯ รับโล่ที่ระลึกจาก ผู้ว่าฯ กรุงเทพฯ งาน Diwali Festival @Little India Bangkok

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติมอบโล่ที่ระลึกให้แก่ นายสุขเทพ จันทร์ศรีชวาลา ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท มิตรแท้ปร...