Loading posts...
นีเวีย เดินหน้ามอบโอกาสการศึกษาคุณภาพให้เยาวชนไทยผ่าน โครงการ  “เพราะแคร์จึงชวนแชร์ ปรับปรุงห้องสมุดยุคใหม่ เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้” ปีที่สอง

นีเวีย เดินหน้ามอบโอกาสการศึกษาคุณภาพให้เยาวชนไทยผ่าน โครงการ “เพราะแคร์จึงชวนแชร์ ปรับปรุงห้องสมุดยุคใหม่ เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้” ปีที่สอง

คุณดรงค์ ถนอมวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย ผลิตภัณฑ์นีเวีย ประเทศไทย (สองจากซ้าย) พร้อมด้วย คุณอรนิดา วิมลวัฒนาภัณฑ์ (ขวา) รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ บริษัท บ...