Loading posts...
“วีรันดา รีสอร์ท” จัดโรดโชว์ให้ข้อมูลนักลงทุน พร้อมเข้าตลาดหุ้น

“วีรันดา รีสอร์ท” จัดโรดโชว์ให้ข้อมูลนักลงทุน พร้อมเข้าตลาดหุ้น

คุณวีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณวรุต ตันติพิภพ (ซ้ายสุด)  ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินกลางและนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท วีรันดา รี...