Loading posts...
พฤกษา สานต่อความใส่ใจผ่านโครงการ “คลองสวย น้ำใส ครั้งที่ 3”   ระดมทีมจิตอาสาฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำ สร้างสังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน    ภายใต้แนวคิด “อยู่ดี มีสุข”

พฤกษา สานต่อความใส่ใจผ่านโครงการ “คลองสวย น้ำใส ครั้งที่ 3” ระดมทีมจิตอาสาฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำ สร้างสังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “อยู่ดี มีสุข”

พฤกษา เดินหน้าจัดกิจกรรม “คลองสวย น้ำใส ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566” เนื่องในโอกาสวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ เชิญชวนจิตอาสาปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณพื้...