Loading posts...
ไอคอนสยาม เดินหน้ารักษ์สิ่งแวดล้อม ชวนแยกขยะรีไซเคิล โครงการ “ขยะเติมสุข เปลี่ยนขยะเป็นความสุขส่งต่อถึงกัน” มอบรายได้ให้มูลนิธิโรงพยาบาลตากสิน  พร้อมสานต่อแนวคิด BCG Economy Model

ไอคอนสยาม เดินหน้ารักษ์สิ่งแวดล้อม ชวนแยกขยะรีไซเคิล โครงการ “ขยะเติมสุข เปลี่ยนขยะเป็นความสุขส่งต่อถึงกัน” มอบรายได้ให้มูลนิธิโรงพยาบาลตากสิน พร้อมสานต่อแนวคิด BCG Economy Model

เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก (5 มิถุนายนของทุกปี) ไอคอนสยาม ยึดมั่นในวิสัยทัศน์การดำเนินธุรกิจที่เอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับคนจำนวนมาก และต้องการเป็นส่วนสำคัญในการยก...