Loading posts...
เอสซีจี แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

เอสซีจี แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

เอสซีจี มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง ดังนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 เป็นต้นไป 1.นายสุรชัย นิ่มละออ เป็น ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-ซีเมนต์แอนด์กรีนโ...